ADR - DGSA

Bezpečnostní poradce

Naše firma, PKP Dopravní společnost s r.o., nabízí služby bezpečnostního poradce ADR a DGSA všem společnostem, které mají zákonnou povinnost tohoto poradce vlastnit. Především se jedná se o ty společnosti, které přepravují, odesílají a přijímají nebezpečné náklady přepravované po silnici dle Mezinárodní dohody ADR.

  • Sledování shody se směrnicemi regulující přepravu nebezpečného zboží.
  • Poradenství ohledně přepravy nebezpečného zboží.
  • Zajištění připravení výroční zprávy společnosti na základě činností v přepravě nebezpečných látek.
  • Sledování praktik, postupů a činností společností ve vztahu k nebezpečnému zboží
ADR - DGSA značky

Tyto služby zajišťuje Bezpečnostní poradce pan Jan Krch, který tuto činnost vykonává od vzniku této funkce v roce 2002.

Školení

Na základě projednání je možno provést školení pracovníků , jejichž pracovní zařazení souvisí s příjmem, odesíláním a přepravou nebezpečných věcí. To je prováděno formou workshopu přímo ve Vaší společnosti, případně je také samozřejmostí školení provést v našich prostorách.

ADR Knihy